Tentoonstelling najaar 2019

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd voor al onze leden en staat open voor het grote publiek. Iedereen welkom!

Ze gaat door van 16 november tot 8 december 2019 in Cultuurcentrum Safarken, Dr. J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke.

Gelieve voor de openingsuren contact op te nemen met 09.342.71.65

De toegang is gratis.

Te gelijkertijd wordt een wedstrijd uitgeschreven voor de jeugd (tot en met 18 jaar). Hun werk zal tijdens de tentoonstellingsopening digitaal worden geprojecteerd. Voor meer informatie: zie het wedstrijdreglement hieronder. Iedere deelnemer/deelneemster moet zich hieronder inschrijven voor deelname.

De deelnemende leden worden gevraagd zich in te schrijven (klik hier). Voor meer informatie zie het tentoonstellingsreglement hieronder.


Wedstrijdreglement voor de jongeren.
DEFINITIES
Artikel 1
De fotowedstrijd staat open voor jongeren tot en met 18 jaar. Datum van de opening van de SiKuFoto-tentoonstelling, 16/11/2019, is bepalend voor de leeftijd.
Artikel 2
Het minimum aantal deelnemers ligt op 5. Bij het niet bereiken van dit aantal gaat de wedstrijd niet door.
Artikel 3
De huidig verantwoordelijke voor de tentoonstellingen, aangeduid door SiKuFoto, is Daniël Trioen, Broekstraat 34, 9030 Mariakerke , e-mail: info@sikufoto.be. Bij diens onbeschikbaarheid zullen de andere SiKuFoto-werkgroepleden hem inspringen.
SELECTIE FOTOGRAFEN & FOTO’S
Artikel 4
Alle kandidaturen worden voorgelegd aan de SiKuFoto-werkgroep. Deze is tevens jury, wat er op neer komt dat de leden die aanwezig zijn op de voorlaatste workshop stemmen welke foto’s verkozen worden om als prijs van de vakjury in aanmerking te komen. In 2019 is dat op de workshop van 8 oktober.
Artikel 5
De foto’s van de deelnemers zullen geprojecteerd worden tijdens de opening van de tentoonstelling op 16 november 2019. Er zal dan ook een foto worden gekozen. Deze publieksprijs wordt bepaald door de aanwezige bezoekers op de openingsavond. De publieks- en vakjuryprijs worden uitgereikt op de eerstvolgende workshop. De winnaar van de publieksprijs en de winnaar van de vakjuryprijs zullen persoonlijk worden uitgenodigd.
Artikel 6
De foto’s worden digitaal opgestuurd via het internet (WeTransfer of iets dergelijks) naar info@sikufoto.be, en dit tot 1/10/2019
Artikel 7
Het insturen van de foto(’s) geldt de facto als een effectieve overeenkomst tussen de fotograaf en SiKuFoto. Dit houdt tevens in dat de fotograaf akkoord gaat met de privacywet en het portretrecht. De foto’s dienen ook te voldoen aan geldende normen van goede zeden en gedrag. Foto’s die daar niet aan voldoen zullen geweigerd worden door het bestuur.
Artikel 8
Elke deelnemende fotograaf verklaart zich akkoord met bovenstaand reglement.
Artikel 9
Dit reglement is gedateerd op 25 januari 2019.


Tentoonstellingsreglement voor de leden.
DEFINITIES
Artikel 1
De tentoonstellingen georganiseerd door SiKuFoto stellen zich tot doel foto’s van de leden van SiKuFoto, tentoon te stellen en wil zo waardevolle foto’s bekend maken aan andere leden en daardoor ook de confrontatie en dialoog tussen fotografen en publiek te activeren.
Artikel 2
De tentoonstelling wordt in principe 1 x per jaar georganiseerd in een daartoe geschikte infrastructuur. De juiste datum zal via de gebruikelijke kanalen worden bekend gemaakt.
Artikel 3
Huidig verantwoordelijke voor de tentoonstellingen, aangeduid door SiKuFoto, is Daniël Trioen, Broekstraat 34, 9030 Mariakerke , e-mail: info@sikufoto.be, tel 09.226.99.80. Bij diens onbeschikbaarheid zullen de andere SiKuFoto-werkgroepleden voor hem inspringen.
SELECTIE FOTOGRAFEN & FOTO’S
Artikel 4
Alle geldige kandidaturen worden voorgelegd aan de SiKuFoto-werkgroep.
Artikel 5
De selectiecommissie bepaalt verder, in overleg met de geselecteerde fotografen, welke kunstwerken deze kunstenaars ter beschikking zullen stellen van de tentoonstelling. Zij zal hierbij rekening houden met de vaktechnische en artistieke kwaliteit van de werken, de technische geschiktheid van de werken voor het tentoon stellen en de verscheidenheid van de collectie.
Artikel 6
De selectiecommissie bepaalt in samenspraak met de fotografen het maximum aantal kunstwerken per kunstenaar dat wordt tentoongesteld in functie van de mogelijkheden van de plaats waar de tentoonstelling plaatsvindt. Dit maximum is steeds voor alle deelnemers gelijk. Bovendien bepaalt de werkgroep ook de locatie waar de geselecteerde kunstwerken in deze infrastructuur worden tentoongesteld.
Artikel 7
De maximale afmetingen worden op voorhand bepaald en zijn afhankelijk van de beschikbare plaats en zullen op voorhand aan de mogelijke deelnemers worden meegedeeld. Foto’s die men door iemand van de deelnemers laat printen zullen van hetzelfde, op voorhand afgesproken, formaat moeten zijn. Wie daarvan wil afwijken zal zelf voor het (laten) uitprinten moeten zorgen. De foto’s moeten voorzien zijn van een ophangsysteem (bij voorkeur een kabeltje) zo niet worden ze geweigerd.
Artikel 8
Het insturen en ophangen van de foto’s geldt de facto als een effectieve overeenkomst tussen de fotograaf en SiKuFoto. Dit houdt tevens in dat de fotograaf akkoord gaat met de privacywet. Deze foto’s kunnen worden opgenomen in een catalogus of programmablad.
Artikel 9
Tijdens de tentoonstelling worden geen foto’s te koop aangeboden. Foto’s die door een lid tentoongesteld worden, blijven dan ook gedurende heel het verloop van de tentoonstelling ter plaatse. Vóór de einddatum kan dus geen enkele foto verwijderd worden.
Artikel 10
SiKuFoto verzekert geen enkele foto.
Artikel 11
Elke deelnemende fotograaf verklaart zich akkoord met bovenstaand reglement.
Artikel 12
Dit reglement is gedateerd op 25 januari 2019.